Ø-filosofiske udviklinger

I 1990´erne tager en tværvidenskabelig ø-forskning form under betegnelsen nesologi (græsk, nesos: ø), som har til formål at analysere øer og ø-samfund på deres egne betingelser. D.v.s. med en anden tilgang end kontinenternes traditionelle og
underforståede syn på øer og deres eksistens.

Hermed opstår der et nyt fokus på hvad og hvordan geografisk, kulturel og samfundsmæssig betydning dannes i nutidens globalisering. En virkelighed
som også problematiserer Danmark som geografisk enhed:
Opfatter vi overhovedet mentalt og kulturelt os selv som et ø-rige længere?

Det er her omkring at forestillingen om en ø-filosofi dukker op i en dansk kontekst:
Hvis vi begynder at overveje Danmark fra nogle helt overordnede synsvinkler kunne en skærpet ø-tænkning åbne op for analyser og handlemuligheder som vi hidtil har undervurderet betydningen af. Det angår -

• En dansk ø-logos;
- hvilken betydning får det, hvis vi tager vores status som ø-rige på os?

• En dansk ø-ethos;
- hvilke værdier rummer de danske øsamfund som bidrag til en mere mangfoldig
udvikling på fastlandet?

• En dansk ø-bios;
- hvilke livsformer på de danske øer peger frem mod indsigter for Danmark
som helhed?

En ø-filosofisk tilgang rummer videre metodiske perspektiver: Ø-forskningen taler
rask væk om ø-dannelser på land, og åbner herved en vifte af spændende
forståelsesrammer omkring grænser og territorier m.m.

Ø-filosofisk metodik støder endvidere op til metoder så som oceanisk, økosofisk og labyrintisk tænkning og rummer herved nogle vægtige indsigelser mod traditionel
lineær tænknings dominans i europæisk tænkning.

Ø-filosofiske analyser peger endvidere frem mod behov for aktuelle
dannelsesprocesser som et centralt fokus i Levende Tankers konsulentvirksomhed.

***************************************************************************************