Jørgen Rasmussen

Omø Havnevej 43, Omø
4230 Skælskør
Tlf. 22 86 37 46

email: jr3857@gmail.com
CV om nutid og fremtid:

Jeg arbejder først og fremmest med filosofi og sprog. Mange forskellige slags sprog, som beliver og mangfoldiggør de filosofiske tanker indefra, så de kan komme på omgangshøjde med virkelighederne. Økologiens filosofi, økosofien, udgør et særligt omdrejningspunkt for mig, fordi den tager livtag med måske den største kulturelle udfordring i nutiden. Desuden har jeg en særlig lidenskab for labyrinter, fordi de udlader nogle betydningsfulde erkendelser om os selv og naturen, - ikke mindst i disse turbulente tider. Lige nu er livet på Omø, hvor jeg bor, tillige en ramme for afholdelse af filosofiske cafeer med kaffe og kage. Her indfanges tanker om den historiske såvel som den mere evige bagage, som derefter udmøntes i levende og gerne overraskende erkendelser.